Szösszenet a mezőgazdasági ingatlanvásárlásról Horvátországban

A napokban több mezőgazdasági besorolású ingatlanra jött érdeklődés.

Ezért kikerestem és most beteszem ide az aktuális jogszabályt, ami sokaknak segíthet eligazodni:

Törvény a termőföldről

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. cikk

Ez a törvény szabályozza a termőföld fenntartását és védelmét, a termőföld hasznosítását, a termőföld rendeltetésének megváltoztatását és a kártalanítást, a Horvát Köztársaság tulajdonában lévő (a továbbiakban: állami tulajdonú) termőföld elidegenítését és a Földalapot.

  1. cikk

(1) A mezőgazdasági földterület a Horvát Köztársaság érdekét képezi, és különleges védelmet élvez.

(2) Az e cikk (1) bekezdése szerinti földtulajdonosok nem lehetnek külföldi jogi vagy természetes személyek, kivéve, ha nemzetközi szerződés és külön jogszabály másként rendelkezik.

(3) A külföldi jogi és természetes személyek a jelen § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően örökléssel, viszonosság feltételével szerezhetnek tulajdonjogot a mezőgazdasági földterületen az (1) bekezdésből.

  1. cikk (Hivatalos Közlöny 57/22.)

(1) E törvény értelmében termőföldnek minősül az a mezőgazdasági terület, amely a kataszterben a következőképpen szerepel: szántó, kert, rét, legelő, gyümölcsös, olajfaliget, szőlő, tavacska, nádas és vizes élőhely, valamint a területrendezési terv szerint mezőgazdasági termelésbe vonható egyéb földterület.

(2) Az építési területen kívüli egyedi földrészlet, amely a kataszterben szántónak, kertnek, rétnek, legelőnek, gyümölcsösnek, olajfaligetnek, szőlőnek, nádasnak és mocsárnak minősül, és amely természetében felhagyott mezőgazdasági terület áron ​​kerül a mezőgazdasági termelésbe, ha az ötven évre az induló bérleti díj kétszeresének megfelelő összeget nem éri el, és amely az erdőgazdálkodási terület részét képezi, az erdészeti igazgatási külön előírás szerint elkülöníthető az erdőgazdálkodási területtől. területi terv szerinti terület.

(3) Az e cikk (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági terület kiutalása iránti kérelmet az illetékes Erdészeti Minisztériumhoz a helyi önkormányzati egység, azaz Zágráb városa, vagy az érdekelt természetes vagy jogi személy nyújtja be.

(4) Természetes és jogi személyek e cikk (4) bekezdése szerinti kérelem benyújtására javaslatot tehetnek a helyi önkormányzathoz vagy Zágráb városához.

(5) Az építési területen kívüli egyedi földrészlet, amelyre szántó, kert, rét, legelő, gyümölcsös, olajfaliget, szőlő, nádas és mocsár a kataszterben hasznosításként szerepel, és a természetben felhagyott mezőgazdasági terület, nem kerül mezőgazdasági termelésbe, mert az erdőbe beszámítható a mezőgazdasági hasznosításra váltás költsége, amely meghaladja az adott föld forgalmi értékét vagy teljes bérleti díját, és most nem tartozik az erdőgazdálkodási területhez. külön szabályozás szerinti gazdálkodási terület az erdőgazdálkodás igazgatási területéből a területi terv szerint.

(6) Az e § (5) bekezdésében említett, erdőgazdálkodási területbe tartozó földterülethez a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hozzájárulása szükséges.

Compare listings

Compare